Bc. Petra Šiková

Diplomová práce

Podnikové informační systémy na trhu v ČR - předimplementační analýza ERP

Corporate information systems on the market in Czech Republic - pre-implementation analysis ERP
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou výběru a implementace ERP systému do podniku se zaměřením na malé a střední výrobní podniky. Teoretická část seznamuje s oblastí informačních systémů a ERP systémů. Pozornost je také věnována informačnímu auditu, který napomáhá k hodnocení ICT v podnicích, a mezinárodnímu standardu COBIT, který je vhodný jak pro informační audit, tak pro celkové řízení ICT v …více
Abstract:
This master thesis deals with the issue of choosing suitable ERP system for a company and implementing it, with focus on small and medium size production companies. The theoretical part of the thesis introduces information systems and ERP systems. Attention is also payed to the information audit, which helps to evaluate ICT in corporations, and also international standard COBIT, which is suitable for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Matula, PhD.
  • Oponent: PhDr. Markéta Bočková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví