Veronika Strebeľová

Master's thesis

Financial Planning and Financial Analysis of a Limited Liability Company

Finanční plánování a finanční analýza společnosti s ručením omezeným
Abstract:
Sestavení finančního plánu na rok 2012 a provedení finanční analýzy společnosti s ručením omezeným. V rámci tvorby finančního plánu vypracování tří variant plánu, a to realistické, pesimistické a optimistické. Následně využití metod finanční analýzy, konkrétně analýzy absolutních a poměrových ukazatelů a přesnější analýzy rentability vlastního kapitálu pomocí logaritmického rozkladu. Na závěr porovnání …more
Abstract:
Composition of financial plan for year 2012 and executing financial analysis of a limited liability company. In composition of financial plan were used three variant -- an optimistic, a realistic and a pesimistic. Used methods of financial analysis were analysis of absolute indicators and financial ratios, including logaritmical decomposition of Return on Equity. Comparing each of those variants with …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 2. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2012
  • Supervisor: Jana Pevná
  • Reader: Miroslav Jankůj

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33637