Patricie Jalůvková

Bakalářská práce

Informovanost žen o syndromu náhlého úmrtí novorozence a kojence

Women's Awareness about Sudden Death Syndrome of Newborn and Infant
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje informovanosti žen o syndromu náhlého úmrtí novorozence a kojence. Je tvořena teoretickou a praktickou částí. Teoretická část se zabývá novorozeneckým, kojeneckým obdobím, syndromem náhlého úmrtí dítěte a první pomocí. V praktické části jsou zpracována data z kvantitativního výzkumu, která zjišťují informovanost žen v oblasti SIDS a kardiopulmonální resuscitace dítěte. Závěrem …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with women's awareness of the Sudden Death Syndrome of newborns and infants. It consists of a theoretical and practical part. The theoretical part deals with the neonatal, infant period, Sudden Infant Death Syndrome and first aid. In the practical part, data from quantitative research are processed, which determine the awareness of women in the field of SIDS and cardiopulmonary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Žárská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jalůvková, Patricie. Informovanost žen o syndromu náhlého úmrtí novorozence a kojence. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe