Lukáš Sochor

Bakalářská práce

Půdní oxidovatelný uhlík a stanovení poměru huminových kyselin a fulvokyselin vybraných studijních ploch (les, ekoton, orná půda, louka/pastvina )

Soil oxidizable carbon and ratio of humic acids and fulvo acids on selected areas of interest (forest, ecoton, arable soul, meadow/pasture)
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo porovnání množství, kvality a sezónní dynamiky oxidovatelného uhlíku a poměru huminových kyselin a fulvokyselin na vybraných studijních plochách: les, ekoton, orná půda a trvalý travní porost. Půdní vzorky byly odebírány a následně laboratorně analyzovány v měsíčních intervalech po dobu vegetační sezóny roku 2015, na pěti vybraných lokalitách, v transektu o celkové …více
Abstract:
: Target of this bachelor work was to compare quantity, quality and seasonal dynamics of oxidizable carbon and ratio of humic acids and fulvic acids on selected areas of interest: forest, ecoton, arable soil and permanent grassland. Soil samples have been taken for the period of growing season in 2015, on 5 selected localities in 30 m long transect in ecoton, forest and to permanent grassland (eventually …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
 • Oponent: Michaela Stroblová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses t8ilbg t8ilbg/2
4. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
4. 5. 2016
Halíčková, K.
4. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.