Tereza Bydžovská

Bakalářská práce

Porodnost a plodnost v evropských zemích

Natality and fertility in European countries
Anotace:
Proces stárnutí populace, který začíná být aktuálním problémem ve většině evropských zemí, je úzce spojen právě s poklesem úhrnné míry plodnosti pod hranici prosté reprodukce. Cílem práce je srovnání vývoje porodnosti a plodnosti ve vybraných evropských zemích za posledních dvacet let se zaměřením na porovnání odlišností a podobností s vývojem v České republice. Data použitá pro grafy a výpočty jsou …více
Abstract:
The ageing process of population which is getting more and more important in most of the European countries is closely connected with the decrease of total fertility rate below the level of simple reproduction rate. The aim of this thesis is to compare the development of natality and fertility in selected European countries during the last twenty years focusing on a comparison of similarities and differences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Jitka Langhamrová
  • Oponent: Martina Šimková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32216