Bc. Sára Hamranová

Bakalářská práce

Mnohorozměrné škálování

Multidimensional scaling
Abstract:
In this thesis, we study multidimensional scaling as one of the multivariate statistical method to reduce dimensionality of the data set. We describe differences between metric and nonmetric scaling. We apply these two methods to the examples in the statistical software R. We mention principal component analysis and show similarity between principal component analysis and multidimensional scaling.
Abstract:
V této práci se věnujeme mnohorozměrnému škálování jako jedné z vícerozměrných statistických metod na redukci dimenzionality datového souboru. Popíšeme rozdíly mezi metrickým a nemterickým škálováním. Tyto dvě metody aplikujeme na příkladech v statistickém softwaru R. Uvedeme analýzu hlavních komponent a ukážeme podobnost mezi ní a klasickým škálováním.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Markéta Janošová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta