Theses 

Inteligentní umění - možnosti uplatnění poznatků disciplíny umělá inteligence v teorii a praxi novomediálního umění – Bc. Radek Návrat

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Radek Návrat

Diplomová práce

Inteligentní umění - možnosti uplatnění poznatků disciplíny umělá inteligence v teorii a praxi novomediálního umění

Intelligent art – possibilities of exerting findings of the arfiticial intelligence discipline in theory and practice of new media art

Anotace: Umělá inteligence se z vědecko-fantastické fikce transformovala v seriózní disciplínu, které se věnuje řada výzkumných týmů po celém světě. Tento zprvu utopický sen dnes reálně představuje novou etapu ve vývoji ICT a jako takový se tedy samozřejmě projevuje i na poli novomediálního umění. Ve své diplomové práci jsem si proto předsevzal zareagovat na výzvu Noaha Wardrip-Fruina a propojit oblast umění nových médií, využívající technologie AI, s pojmovým aparátem AI coby exaktní vědy. V praxi se tedy zaměřím na soubor uměleckých děl představených v rámci VIDA Awards, která budu klasifikovat podle devíti přístupů k AI kategorizovaných Hamidem R. Ekbiou. Na základě této sondy do vztahu AI a novomediálního umění poté zhodnotím současný stav tohoto partnerství a vyvodím trendy, se kterými by se mělo počítat do budoucna.

Abstract: Artificial intelligence transformed from science-fiction into a respectable discipline many research teams around the world deal with. At first a utopian dream, nowadays it objectively represents a new stage in development of ICT and as such it naturally shows in the field of new media art. That’s why I, in my master’s thesis, made a point of standing up to the challenge by Noah Wardrip-Fruin and connect the field of new media art, using the technology of AI, with the conceptual apparatus of AI as a science. In practice I’ll tehrefore aim at the collection of works of art introduced within the framework of VIDA Awards which I will classify by nine approaches to AI categorised by Hamid R. Ekiba. On the basis of this probe into the relationship of AI and new media art I will then evaluate contemporary status of this partnership and conclude trends that should be called into account in the future.

Klíčová slova: umělá inteligence, umění nových médií, studia nových médií, VIDA Awards, artificial intelligence, new media art, new media studies

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Ivičič

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz