Bc. Martin Režný

Diplomová práce

Průzkum možných aplikací alternativních vzdělávacích metod na výuku politické vědy v českém prostředí

Exploration of possible applications of alternative educational methods on the teaching of political science in the Czech environment
Anotace:
Tato práce prozkoumává několik různých alternativních vzdělávacích metod, pomocí kterých je možné zpestřit výuku politické vědy v českém prostředí. Teoretické principy alternativního vzdělávání, ze kterých vychází tato práce, formuloval Sir Ken Robinson a zahrnují mimo jiné divergentní myšlení a kreativitu, personalizovaný přístup, neoddělování akademických od neakademických schopností nebo reflektování …více
Abstract:
This paper explores several different alternative educational methods, by which it is possible to enrich the teaching of political science in the Czech environment. Theoretical principles of alternative education on which this paper is based were formulated by Sir Ken Robinson and they include divergent thinking and creativity, personalized approach, end of separation of academic and non-academic abilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma