Bc. Martina Kaderová

Diplomová práce

Problematika integrace muslimských komunit v EU

Problems of Integration of Muslim Communities in EU
Anotace:
Cílem diplomové práce je přiblížení třecích ploch při integraci muslimů do Evropské unie s důrazem na odlišnosti islámského bankovnictví. Předkládaná práce je rozčleněna do pěti hlavních kapitol. První kapitolu tvoří systematické srovnání moderních ekonomických systémů s islámem, které je důležité pro pochopení celého systému islámské ekonomie a návaznosti dalších částí. Druhá kapitola řešící zvláštnosti …více
Abstract:
The aim of this thesis is to examine the friction that occurs when integrating Muslims into the European Union, with emphasis on the unique aspects of Islamic banking. The thesis is divided into five main chapters. The first chapter consists of a systematic comparison of modern economic systems and Islam, which is critical for understanding the whole system of Islamic economics and the continuity of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 10. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Elona Khalaila, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance