Kateřina Žurková

Bakalářská práce

Zabezpečovací detence jako nový druh ochranného opatření v penitenciární praxi

Security detention as a new kind of protective measure in the penitentiary practice
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zabezpečovací detencí jako zcela novým druhem ochranného opatření společnosti od nebezpečných pachatelů trestné činnosti, kteří jsou ve většině případů vážně duševně nemocní a nebezpeční sobě nebo svému okolí a které je nezbytné po určitou dobu od společnosti izolovat. S ohledem na stoupající závažnost trestné činnosti a omezené nástroje ústavní ochranné léčby těchto pachatelů …více
Abstract:
The thesis deals with preventive detention as an entirely new kind of protective measure for the society against dangerous offenders who are in most cases seriously mentally ill and are dangerous either to themselves or to those around them and who need to be isolated from the society for a certain period of time. With regard to the ever increasing severity of criminal activities and the limited tools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Žurková, Kateřina. Zabezpečovací detence jako nový druh ochranného opatření v penitenciární praxi. Brno, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe