Klára MIČKEOVÁ

Bakalářská práce

Ověřování protilátek pro imunohistochemické stanovení

Validation of antibodies used for immunohistochemistry
Anotace:
Tato práce se zabývá detekcí vazby několika druhů monoklonálních protilátek, s hlavním zaměřením na anti-PCNA protilátku. Ověřování funkčnosti protilátek bylo provedeno několika metodami, které jsou schopné zobrazit či kvantifikovat vazbu dané protilátky. Schopnost vazby anti-PCNA protilátky se lišila mezi jednotlivými metodami. Skupina protilátek proti cytokeratinům vykazovala vždy pozitivitu, naopak …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on detecting and validating bonds of different types of mo-noclonal antibodies, mainly on the anti-PCNA antibody. The validation process of these antibodies has been done using several methods, wich can show or quantify the bond of the antibody-antigen complex. The bonding ability of the anti-PCNA antibody differed between methods used. The anti-body group against cytokaretins …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bc. Tomáš Vlas

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIČKEOVÁ, Klára. Ověřování protilátek pro imunohistochemické stanovení. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Práce na příbuzné téma