Bc. Zuzana Krajňáková

Bachelor's thesis

Architekt Hynek Maňák: nábytek a interiérová tvorba se zaměřením na design kancelářského vybavení

Architect Hynek Maňák: Furniture and interior design with a focus on office furniture design
Abstract:
Bakalářská práce mapuje tvorbu architekta, interiérového designéra a konstruktéra Hynka Maňáka. V prvních odstavcích se práce věnuje jeho bibliografii, která pokračuje přehledem o kancelářském nábytku. Na tuto kapitolu navazuje oddíl veřejné a nábytkové tvorby. V závěru teze se zaměříme na kancelářské systémy. Hlavním přínosem je sepsání souboru děl architekta, který do této doby nebyl zhotoven. V …more
Abstract:
The bachelor thesis describes the work of architect, interior designer and designer Hynek Maňák. In the first paragraphs, the thesis is devoted to his bibliography, which continues with the overview of office furniture. This chapter is followed by a section of public and furniture production. At the end of the thesis we will focus on office systems. The main contribution is the writing of a set of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Reader: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies