Bc. Zuzana Krajňáková

Bachelor's thesis

Architekt Hynek Maňák: nábytek a interiérová tvorba se zaměřením na design kancelářského vybavení

Architect Hynek Maňák: Furniture and interior design with a focus on office furniture design
Anotácia:
Bakalářská práce mapuje tvorbu architekta, interiérového designéra a konstruktéra Hynka Maňáka. V prvních odstavcích se práce věnuje jeho bibliografii, která pokračuje přehledem o kancelářském nábytku. Na tuto kapitolu navazuje oddíl veřejné a nábytkové tvorby. V závěru teze se zaměříme na kancelářské systémy. Hlavním přínosem je sepsání souboru děl architekta, který do této doby nebyl zhotoven. V …viac
Abstract:
The bachelor thesis describes the work of architect, interior designer and designer Hynek Maňák. In the first paragraphs, the thesis is devoted to his bibliography, which continues with the overview of office furniture. This chapter is followed by a section of public and furniture production. At the end of the thesis we will focus on office systems. The main contribution is the writing of a set of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies