Bc. Eva Válková

Bakalářská práce

Jezdecký pomník v evropské kulturní tradici

The Equestrian Monument in the European Cultural Tradition
Anotace:
Práce mapuje vývoj jezdeckého pomníku v průběhu téměř dvou tisíciletí, od antiky do konce 19. století. Odhaluje tak sochařské téma, které vytvořilo velkolepá díla v rozsáhlém spektru stylů. Skrze práce vybraných umělců je interpretována funkce, význam, podoba a umístění jezdeckého pomníku. Současně je věnována pozornost i podobě a symbolice koně ve výtvarném umění. Cílem práce je charakteristika vlastností …více
Abstract:
This work maps the development of the equestrian monument during almost two millenium, from antiquity until the end of the 19th century. She reveals so sculptural theme, which has created great works of art in a wide range of styles. The function, meaning, appearance and location of the equestrian monument are interpreted through the works of selected artists. At the same time, attention is given to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia