Bc. Pavlína Sejčková

Diplomová práce

Územní samospráva Ústeckého kraje z pohledu genderového zastoupení

Local government in the Ústí region from the perspective of gender representation
Anotace:
Rovné příležitosti a gender patří mezi diskutovaná témata v Evropské unii. Hovoří se i o zákonem stanovených kvótách poměrného zastoupení obou pohlaví ve vrcholných funkcích. Ne všechny členské země jsou však ochotny taková rozhodnutí akceptovat. Zajímavá situace je v politice. Angažovanost žen je zde menší, avšak není zcela jasné, zda samy chtějí v politice působit. Tato diplomová práce je zaměřena …více
Abstract:
Equal opportunities and gender are among the topics discussed in the European Union. She is also the statutory quotas proportional gender representation in top positions. Not all member states are not willing to accept such decisions. An interesting situation is in politics. The involvement of women is smaller, but it is not clear, whether it wants to work in politics. This thesis focuses on gender …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní