Ing. Alžbeta Mazurkovičová

Bakalářská práce

Zlepšení podnikového procesu

Business process improvement
Abstract:
Subjects of bachelor thesis „Business Process Improvement“ are business processes, their description, analysis and proposals for improvement. In the theoretical part is explained the nature of process management, its positives and negatives, possibilities and assets of business process improvement are listed. In the practical part, this thesis focuses on application of theoretical knowledge on process …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce Zlepšení podnikového procesu sú podnikové procesy, ich popis, analýza a návrhy na zlepšenie. V teoretickej časti vysvetľuje podstatu procesného riadenia, jej pozitíva a negatíva, vymenováva spôsoby a prínosy zlepšovania podnikových procesov. V praktickej časti sa táto práca zameriava na aplikovanie teoretických znalostí na proces opráv hardwaru spoločnosti Y Soft v rámci …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Felipe Martinez, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta