Bc. Lenka Bedřichová

Bakalářská práce

Důsledkový vztah v souvětí souřadném, spojovací výrazy a jejich české ekvivalenty

Consecutive relation in compound sentence, conjunctions and their czech equivalents
Abstract:
The bachelor thesis deals with the consecutive relation in the coordinative compound sentence, with its conjunctions and their czech equivalents. The aim of this thesis is to find out, what most frequent conjunctions express the consecutive relation, where in the sentence can we find these conjunctions and what czech equivalents correspond with these conjunctions. In the theoretical part was compared …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá důsledkovými větami souvětí souřadného, jejími spojovacími výrazy a českými ekvivalenty. Cílem práce bylo zjistit, jaké nejčastější spojovací výrazy vyjadřují důsledkový vztah, kde se tyto spojovací výrazy ve větě nacházejí a jaké české ekvivalenty odpovídají těmto spojovacím výrazům. V teoretické části jsou srovnány různé německé i české gramatiky, v části praktické byl …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Kovářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta