Bc. Slávek Boch

Diplomová práce

Strategický finanční plán a jeho význam pro finanční řízení podniku

Strategic financial plan and its importance for financial management
Anotace:
Diplomová práce se zabývá sestavením strategického finančního plánu společnosti Wheelabrator Czech s.r.o. a jeho vyhodnocením. V teoretické části je popsán význam a jednotlivé metody finančního plánování a strategického řízení podniku, metody při strategické analýze a postup při sestavení dlouhodobého finančního plánu a jeho jednotlivé části, dále je zde vyhodnocení plánu. V aplikační části jsou využity …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the compilation of a strategic financial plan of the company Wheelabrator Czech s.r.o., and its evaluation. The theoretical part describes the importance and individual methods of financial planning and strategic management of the company, methods of strategic analysis and the process of compiling a long-term financial plan and its individual parts Then there is an evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Blahout

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní