Bc. Veronika SIUDOVÁ

Diplomová práce

Paliativní péče v domácích hospicích a nemocnicích v České republice

Palliative care in home hospices and hospitals in the Czech republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem Paliativní péče v domácích hospicích a nemocnicích v České republice. Cílem diplomové práce je objasnit, jak funguje proces koordinace paliativní péče v domácích hospicích a nemocnicích v České republice. Výzkumná část je zpracovávaná prostřednictvím kvalitativního výzkumu ve vybraných organizacích. Metodou získávání dat je polostrukturovaný rozhovor. Cílem výzkumné …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of Palliative care in-home hospices and hospitals in the Czech Republic. The aim of the diploma thesis is to clarify how the process of coordination of palliative care in-home hospices and hospitals in the Czech Republic works. The research part is processed through qualitative research in selected organizations. The method of data acquisition is a semi-structured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIUDOVÁ, Veronika. Paliativní péče v domácích hospicích a nemocnicích v České republice. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií