Mgr. Pavlína SOMMEROVÁ

Diplomová práce

Projektová strategie Nadace Terezy Maxové

Project strategie of Tereza Maxová Foundation
Anotace:
Tato práce se zabývá projektovou strategií Nadace Terezy Maxové, která však může být nástrojem i pro jiné nestátní neziskové organizace při vytváření jejich vlastní projektové strategie. Strategie je založena na analýze tržního postředí, ve kterém se Nadace Terezy Maxové pohybuje a na rozborech stávajících nadačních projektů. Práce vychází z teorie komerčního marketingu s přihlédnutím k dostupným teoriím …více
Abstract:
This text contains project strategy for Tererza Maxová Foundation, which can be also used by other non profit organizations for creating their own project strategy. This strategy is grounded in the analysis of market enviroment, in which is Tereza Maxová Foundation operating and in the analysis of current projects of the foundation. The text is based on the Theory of Commercial Marketing with references …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2006
Zveřejnit od: 15. 5. 2006
Identifikátor: 2791

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2006
  • Vedoucí: PaedDr. Marcela Göttlichová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOMMEROVÁ, Pavlína. Projektová strategie Nadace Terezy Maxové. Zlín, 2006. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 05. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.