Bc. Klára Hnátovičová

Diplomová práce

Péče o dutinu ústní a dýchací cesty u pacienta na umělé plicní ventilaci

Care of the oral cavity and respiratory tract in patients receiving mechanical ventilation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou péče o dutinu ústní a dýchací cesty u pacienta na umělé plicní ventilaci. V teoretické části jsou popsány základní postupy péče o dutinu ústní a dýchací cesty a je zde ve zkratce popsána ventilátorová pneumonie a její prevence. V empirické části jsou interpretovány výsledky dotazníkového šetření, které zjišťovalo souhrn znalostí a udávané zvyklosti v dané problematice …více
Abstract:
This thesis deals with the care of the oral cavity and respiratory tract in patients receiving mechanical ventilation. In the theoretical section describes the basic procedures for oral care and respiratory and is described here in brief ventilátor associated pneumonia and its prevention. In empirical parts are interpreted results of the survey, which gathered the sum of knowledge and reported practices …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta