Mgr. Oleksandr Galmiz, Ph.D.

Doctoral thesis

Surface treatment of polymer materials by plasma generated in liquids and in contact with them

Surface treatment of polymer materials by plasma generated in liquids and in contact with them
Anotácia:
V dizertační práci byla studována plazmochemická úprava polymerů pomocí plazmového výboje generovaného v kapalinách anebo při kontaktu s nimi. Ke generaci plazmatu za atmosférického tlaku byly použity různé typy plazmových zdrojů. Dizertační práce se skládá z 5 kapitol a přílohy. Výsledky experimentální práce jsou popsány ve 3 kapitolách. Pomocí diagnostických metod (OES, XPS, SEM, měření kontaktního …viac
Abstract:
In the thesis the plasma-chemical treatment of polymers with plasma discharge generated in liquids or in contact with them was studied. To generate atmospheric pressure plasma of different types a various plasma sources were used. The thesis consists of 5 chapters and appendix. Results of the experimental work are described in 3 chapters. Diagnostic methods (OES, XPS, SEM, contact angle measurements …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2016
  • Vedúci: doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc.
  • Oponent: prof. Milorad Kuraica, doc. RNDr. Anna Zahoranová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / odbor:
Physics (4-years) / Plasma Physics

Práce na příbuzné téma