Theses 

Využití projektového řízení při vývoji nového produktu – Lucie Maroušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie Maroušková

Diplomová práce

Využití projektového řízení při vývoji nového produktu

Use of Project Management - Launch of New Product

Anotace: Předmětem této diplomové práce je využití projektového řízení v informačních a komunikačních technologiích s bližším zaměřením na zavedení nového výrobku a posouzení efektivnosti této investice z finančního hlediska. Nedílnou součástí práce je nejen představení specifik projektového řízení, jednotlivých fází životního cyklu projektu a charakteristických znaků IT projektů, ale také detailnější popis v praxi používaných standardů, které jsou v rámci projektového řízení IT často využívány. Praktická část práce se detailněji zabývá analýzou činností spojených s vývojem a zaváděním nového produktu na trh a posouzením jeho finanční stránky. Pro účely této analýzy byl zvolen konkrétní investiční projekt z oblasti bankovnictví, přičemž hlavním cílem analýzy je zejména odhalit nedostatky při přípravě a realizaci tohoto projektu a dokázat, že důležitou roli při rozhodování, zda realizovat určitý projekt, hrají také finanční ukazatele.

Abstract: The topic of the thesis is use of project management in information and communication technologies with further focus on - Launch of New Product and Evaluation of Investment Effectiveness involving not only specifics of project management, individual phases of life product cycle or introduction of main characteristics of IT project but also a detailed description of common standards which are often used in the area of IT project management. Practical part of the thesis is furthermore aimed at the analysis of activities regarding to development and launch of new product on the market and the evaluation of investment effectiveness from financial side. For the purpose of the analysis it was chosen an investment project from banking area whose target is first of all to find out problems during preparation and realization of this project and prove the importance of financial indicators for decision process whether to realize a particular project or not.

Klíčová slova: Projektové řízení, Standardy projektového řízení, ICT projekt

Keywords: Project Management Standards, ICT Project, Project Management

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2011
  • Vedoucí: Tomáš Říčka
  • Oponent: Karel Koliš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28850

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 18:49, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz