Bc. Jana Parkánová

Diplomová práce

Komunikace základní školy speciální s rodinou

Special primary school communication with families
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komunikací základní školy speciální s rodinou. Práce je rozdělena do tří teoretických kapitol, obsahem čtvrté kapitoly je výzkumné šetření. V první kapitole je uvedena charakteristika základní školy speciální a vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Druhá kapitola popisuje roli rodičů ve vztahu ke škole a práva a povinnosti rodičů a učitelů ve vzdělávání …více
Abstract:
This thesis deals with communication at special school with family. The thesis is divided into the three theoretical chapters. Content of the fourth chapter is a research survey. The first chapter introduces characteristic of special school and education of pupils with moderate and severe impairment. The second chapter describes role of parents in relationship to school and the rights and responsibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta