Doubravka Stuchlíková

Diplomová práce

Geodetické práce na opravě úseku silnice II-447 na trase Strukov-Šternberk

Geodetic Works During Reconstruction Part of Road II-447 in Route Strukov-Šternberk
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá geodetickými pracemi na opravě úseku silnice II-447 na trase Strukov-Šternberk v Olomouckém kraji. Jedná se o komplexní zeměměřické činnosti, které jsou prováděny od začátku stavby, a to vybudováním podrobného bodového pole až po zaměření skutečného stavu po ukončení stavebních prací.
Abstract:
The submitted diploma work deals with geodetic works on the repair of the section of road II-447 on the route Strukov-Šternberk in the Olomouc region. The work includes complex surveying activities, which are carried out from the beginning of the construction, by building a detailed point field to focus on the actual state after the completion of construction work.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 7. 2020
  • Vedoucí: Miroslav Novosad
  • Oponent: Kateřina Prokešová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava