Hana MIKULOVÁ

Diplomová práce

Zu ausgewählten Problemen der literarischen Übersetzung des Romans Jesus im Böhmerwald von Robert Michel

Analysis of literary translation of the novel Jesus in Sumava by Robert Michel
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to analyze the literary translation of the novel Jesus in Šumava by the German writing author Robert Michel. In general, the work deals with the theory of translation with a focus on translatability, interference, phases and procedures of translation work and equivalence. The practical part is focused on the analysis of the translation of this novel into the Czech language …více
Abstract:
Cílem diplomové práce je analýza literárního překladu románu Ježíš na Šumavě německy píšícího autora Roberta Michela. V obecné rovině se práce věnuje teorii překladu se zaměřením na překladatelnost, interferenci, fázím a postupům překladatelské práce a ekvivalenci. Praktická část je zaměřena na analýzu překladu tohoto románu do českého jazyka. První překlad německého originálu do českého jazyka vyšel …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKULOVÁ, Hana. Zu ausgewählten Problemen der literarischen Übersetzung des Romans Jesus im Böhmerwald von Robert Michel. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Učitelství německého jazyka a literatury (KS)