Petr Štěpánek

Diplomová práce

Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU investičního projektuZpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU investičního projektuZpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU investičního projektuZpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU investičního projektu

Anotace:
Předmětem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti snížení energetické náročnosti hotelu Opus v Poličce a sumarizace teoretických východisek využívání fondů Evropské unie pro podporu podnikání v České republice. První část vymezuje zdroje financování, legislativní a politický rámec dotačních programů a kontext podpory jed-notlivých projektů v rámci kohezní a regionální politiky Evropské …více
Abstract:
The subject of the thesis is a feasibility study of reducing energy intensity at the Hotel Opus in Polička and a summary of the theoretical framework of utilizing EU funds for supporting business development in the Czech Republic. The first part defines the sources of finance, legal and policy framework of relevant subsidy programs, and describes the context of support for individual projects under …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Identifikátor: http://theses.cz/id/t9mf1o/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií