Mgr. Lucie Pohlová, DiS.

Bakalářská práce

Spokojenost ve stáří v optice českých seniorů

Satisfaction in old age through the eyes of Czech seniors
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá spokojenosti ve stáří u českých seniorů. Dotazníkové šetření probíhalo u 100 seniorů v domově pro seniory. Ke zjišťování míry spokojenosti byl využit dotazník subjektivního hodnocení stáří a stárnutí AAQ. Senioři se vyjadřovali, co vnímají jako negativní zkušenost spojenou se ztrátami v psychologické i sociální oblasti, jak vnímají oblast fyzických změn, která zahrnuje aspekty …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with old age satisfaction in Czech seniors. A questionnaire survey was conducted on 100 seniors in a retirement home. The AAQ subjective assessment of age and aging was used to determine the level of satisfaction. Seniors expressed what they perceived as a negative experience associated with psychological and social losses, how they perceived the area of physical change, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/bdar3/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2022
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
  • Oponent: PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Edukační péče o seniory

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.