Ing. Simona Mohacsi, MBA

Diplomová práce

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Contracts for work done outside the employment relationship
Anotace:
Tato práce zanalyzuje dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a dohody malého rozsahu. Po provedené komparaci se zaměstnáváním na základě pracovních smluv na dobu určitou či neurčitou budou shrnuty výhody a nevýhody dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jejich legislativní dopady do života zaměstnanců i podnikatelských aktivit zaměstnavatelů. V rámci práce nejde opominout i finanční …více
Abstract:
This work analyzes work performance agreements, work agreements, and small-scale agreements. After the comparison with employment based on fixed-term or indefinite employment contracts, the advantages and disadvantages of agreements on work performed outside the employment relationship, their legislative impacts on the life of employees and entrepreneurial activities of employers will be summarized …více
 

Klíčová slova

dohoda činnost práce
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. David Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Soukromoprávní studia / Soukromoprávní studia