Mgr. Bc. Marek Balon

Bakalářská práce

Úroveň motivace zápasníků Mixed Martial Arts ke cvičení

The level of motivation of Mixed Martial Arts fighters to exercise
Anotace:
Bakalářská práce "Úroveň motivace zápasníku Mixed Martial Arts ke cvičení" má za cíl zjistit úroveň motivace zápasníků pomocí dotazníku SMS-28 (Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Briere, Blais, 1995). Tato práce je rozdělena do dvou částí, první teoretická a následuje praktická. V teoretické části je popsáno bojové umění Mixed Martial Arts, spolu s charakteristikou, historií, pravidly a typy zápasníků …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis „The level of motivation of Mixed Martial Arts fighters to exercise“ is to define the level of motivation through the questionnaire SMS-28 (Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Briere, Blais, 1995). It is divided into two parts, first theoretical followed by a practical part. In the theoretical part it is described martial art Mixed Martial Arts together with its characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jindřiška Kohoutková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek