Theses 

Marketingová a komunikační strategie energetické společnosti ČEZ, a. s. – Bc. Lucie Trková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie Trková

Bakalářská práce

Marketingová a komunikační strategie energetické společnosti ČEZ, a. s.

Marketing and communication strategy of energetic company ČEZ, a. s.

Anotace: Tato bakalářská práce je věnována problematice marketingové a komunikační strategie společnosti ČEZ, a. s. V teoretické části práce jsou vymezeny obecné pojmy týkající se marketingové komunikace. V praktické části jsou pak tyto obecné pojmy aplikovány na marketingovou komunikaci Skupiny ČEZ. Cílem teoretické části práce je popsat moderní metody tvorby marketingové strategie a marketingového mixu. Cílem praktické části je následně využít popsané teoretické znalosti při analýze marketingových postupů a komunikačního mixu společnosti ČEZ, a. s., a navrhnout možnosti zlepšení tohoto komunikačního mixu.

Abstract: This bachelor thesis deals with marketing and communication strategy of the company ČEZ, a. s. In the theoretical part of the work general concepts related to marketing communications are defined . In the practical part the general concepts are applied to the marketing communication of the company ČEZ, a. s. The aim of the theoretical part is to describe modern methods of marketing strategy and marketing mix. The aim of the practical part is to use the theoretical knowledge to analyse marketing techniques and communication mix of the company ČEZ, a. s., and suggest options for improving the communication mix.

Klíčová slova: Marketing, marketingová komunikace, reklama, internetový marketing, komunikační strategie, outdoor reklama, vztahy s veřejností, marketing communications, advertising, internet marketing, communication strategy, outdoor advertising, public relations

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 01:22, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz