Tomáš Blabla

Bachelor's thesis

Analýza programů pro post-processing videa

Video Post-Processing Programs Analysis
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat programy pro post-processing videa. Teoretická část práce se zabývá historií video-filmové produkce a zmiňuje zařízení, která mohou sloužit k zachycení videa. Dále vysvětluje základní pojmy pro práci s videem. V poslední teoretické části seznamuje se softwary sloužícími k úpravě videa, které jsou dále rozděleny na placené, zdarma a on-line editory. V praktické …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze programs for video post-processing. The theoretical part deals with the history of video-film production and mentions devices that can be used to capture video. It also explains the basic concepts for working with video. The last theoretical part introduces the software used for video editing, which are further divided into paid, free and online editors …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Blabla, Tomáš. Analýza programů pro post-processing videa. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Information Technologies in Administration