Iveta KAVKOVÁ

Bakalářská práce

Etický kodex zaměstnanců ve veřejné správě a jeho vliv na firemní kulturu

Ethical code of employees in public administration and its influence on corporate culture
Anotace:
Tématem bakalářské práce je etický kodex zaměstnanců ve veřejné správě a jeho vliv na firemní kulturu. Etické kodexy mají pozitivní vliv na firemní kulturu a dávají najevo vnějšímu světu, že daný institut usiluje o etické postupy. Práci je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Kdy v teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které s tímto tématem souvisí. Praktická část je zaměřena na průzkum …více
Abstract:
The theme of the Bachelor´s thesis is the Ethical code of employees in public administration and its influence on corporate culture. The Code of Ethics has positive influence on company culture and demostrates to outside world that given institution strives for ethical procedures. The thesis is divided into two parts. In theoretical part I defined the basic terms, which are associated with these issues …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helena Sequensová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAVKOVÁ, Iveta. Etický kodex zaměstnanců ve veřejné správě a jeho vliv na firemní kulturu. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa