Theses 

Analýza přesnosti mobilního mapování pro vyhotovení digitální technické mapy města Frýdek - Místek – Filip Kuba

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Filip Kuba

Diplomová práce

Analýza přesnosti mobilního mapování pro vyhotovení digitální technické mapy města Frýdek - Místek

Analysis of the Mobile Mapping Accuracy for Making Digital Technical Map of Frýdek – Místek City

Anotace: Diplomová práce se zaobírá problémem dosažitelné přesnosti mobilního mapovacího systému pro tvorbu digitální technické mapy města. V teoretické časti je uvedená tvorba technické mapy města, její obsah, přesnost a také princip fungování mobilního mapovacího systému a jednotlivých složek systému. V praktické části je vyhotovená technická mapa města a taky je zhodnocená přesnost mobilního mapovacího systému v porovnání s tachymetrickým měřením polohopisu a výškopisu.

Abstract: This thesis deals with the problem of attainable accuracy mobile mapping system for the creation of digital technical map of the city. In the theoretical part of the work is given technical maps of the city, its content, accuracy and working principle of mobile mapping system and the individual components of the system. The practical part is made technical map of the city and also evaluated the accuracy mobile mapping system in comparison with tachymetrickým planimetry and altimetry measurements.

Klíčová slova: Mobilní mapovací systém, GNSS, Panoramagis®, střední souřadnicová chyba, technická mapa města, fotogrammetrie

Keywords: Mobile mapping system, GNSS, Panoramagis ®, mean coordinate error, technical map, fotogrammetry

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Hana Staňková
  • Oponent: Pavel Taraba

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají pouze interní uživatelé na základě autorizace pomocí LDAP uživatelského jména a hesla. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO. (http://knihovna.vsb.cz/knihovna/knihovni-a-vypujcni-rad.htm)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2018 19:50, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz