Bc. Radek Šiner, DiS.

Diplomová práce

Dekrety prezidenta republiky týkající se postavení německé menšiny

Decrees of the President of the Republic about the Legal Status of the German Minority
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá analýzou dekretů presidenta republiky E.Beneše a dalších souvisejících opatření relevantních ve vztahu k postavení německé národnostní menšiny v Československé republice v období bezprostředně po druhé světové válce. Z hlediska postavení německé menšiny lze dekrety presidenta republiky rozčlenit do několika kategorií.Trestní dekrety byly součástí širších opatření, která …více
Abstract:
The presented dissertation gives the analysis of decrees given by the Czechoslovak president E. Beneš. It also describes other related relevant actions, the position of German national minority in the Czechoslovak Republic immedieately after the Second World War. The president´s decrees can be devided into several categories from the viewpoint of German minority status. The criminal decrees were parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta