Mgr. Helena Poulová

Diplomová práce

Marketingová analýza Společnosti Franze Kafky

Marketing Analysis of The Franz Kafka Society
Anotace:
Předkládaná magisterská diplomová práce podrobně analyzuje stávající marketingové prostředí nestátní neziskové organizace Společnost Franze Kafky a následně na základě zjištěných skutečností z jednotlivých marketingových analýz vyplývajících předkládá konkrétní návrhy a doporučení pro tvorbu její optimální marketingové strategie, jež by byla v souladu s cíli organizace a jejíž implementací by bylo …více
Abstract:
The master’s diploma thesis submitted here provides detailed analysis of the current marketing environment of the non-governmental, non-profit organisation The Franz Kafka Society and subsequently, on the basis of facts ascertained from individual marketing analyses, presents specific proposals and recommendations for creation of optimum marketing strategy in line with the objectives of the organisation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře