Bc. Jan Benedikt

Diplomová práce

Global government in the works of H. G. Wells, A. Huxley and G. Orwell

Global government in the works of H. G. Wells, A . Huxley and G. Orwell
Abstract:
This master thesis deals with the comparison of approaches to the concept of Global government in works of H. G. Wells, A. Huxley, and G. Orwell. The concept of the Global government is exactly defined, acquired data are then applied to the chosen works. Then, the chosen works are analysed and the approach of each author is precisely defined. Results of the analyses are then evaluated and used in a …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá porovnáním pohledu H. G. Wellse, A. Huxleye a G. Orwella na koncept světové vlády ve vybraných dílech. Koncept světové vlády je přesně vymezen a získané informace aplikovány na vybraná díla, která jsou analyzována, a pohled daného autora na koncept světové vlády jasně vymezen. Zjištěná fakta jsou poté vyhodnocena a použita při komparativní analýze děl v kontextu tvorby vybraných …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Benedikt, Jan. Global government in the works of H. G. Wells, A. Huxley and G. Orwell. Pardubice, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglická filologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.