Bc. Přemysl Obšil

Bakalářská práce

Využití animace při prezentaci a studiu prostorových dat z oblasti facility managementu

Use of animation for spatial data research and depiction in facility management
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje analýze možností využití animace při studiu časoprostorových dat z oblasti facility managementu. Je zde rozebrán časový aspekt dat a postupný vývoj vizualizace dynamických dat. Práce se zabývá jednotlivými klasifikacemi metod pro vizualizaci časoprostorových dat, přičemž největší pozornost je přikládána animaci jako vizualizační technice. Praktická část práce se zabývá …více
Abstract:
This thesis is devoted to analyzing the possibility of using animation in the study of spatio-temporal data in facility management environments. It researches temporal aspect of data and gradual development of dynamic data visualization. The work also deals with different classifications of methods for visualizing spatio-temporal data, with the greatest attention put on animation as a visualization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika

Práce na příbuzné téma