Bc. Přemysl Obšil

Bachelor's thesis

Využití animace při prezentaci a studiu prostorových dat z oblasti facility managementu

Use of animation for spatial data research and depiction in facility management
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje analýze možností využití animace při studiu časoprostorových dat z oblasti facility managementu. Je zde rozebrán časový aspekt dat a postupný vývoj vizualizace dynamických dat. Práce se zabývá jednotlivými klasifikacemi metod pro vizualizaci časoprostorových dat, přičemž největší pozornost je přikládána animaci jako vizualizační technice. Praktická část práce se zabývá …more
Abstract:
This thesis is devoted to analyzing the possibility of using animation in the study of spatio-temporal data in facility management environments. It researches temporal aspect of data and gradual development of dynamic data visualization. The work also deals with different classifications of methods for visualizing spatio-temporal data, with the greatest attention put on animation as a visualization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Reader: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics