Bc. Pavlína Fiala

Diplomová práce

Reklama na umění, umění v reklamě

Advertising on art, art in advertising
Anotace:
Tato práce přibližuje vztah mezi uměním a reklamou. Popisuje, jakým způsobem se reklama a umění propojují. Na příkladech se snaží poukázat na rozdíly mezi originálem a výsledným artvertisingem. Dále se snaží vypátrat veškeré důvody použití umění v reklamě. V poslední části diplomové práce je teoretický text převeden do praxe. Praxe je uskutečněna na střední škole s žáky prvních ročníků. Nedílnou součástí …více
Abstract:
This work illustrates the relationship between art and advertising. It describes how advertising and art are interconnected. In the examples, they try to point out the differences between the original and the resulting artvertising. It also tries to find out all the reasons for using art in advertising. In the last part of the diploma thesis, the theoretical text is put into practice. The practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Ovčáčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Galerijní pedagogika a zprostředkování umění