Bc. Lucia Marcinková

Diplomová práce

Informačný audit podniku Dataweps, s. r. o.

Information audit of Dataweps, s. r. o.
Abstract:
The diploma thesis ,,Information audit of Dataweps, s. r. o.“ focuses on information audit in the private company. The theoretical part describes information audit and defines its metods. The practical part applies information audit on the chosen organization with Susan Henczel methodology. The outcome of the thesis includes problematical parts and designed solutions.
Abstract:
Diplomová práca ,,Informačný audit v podniku Dataweps, s. r. o.“ sa zameriava na prevedenie informačného auditu v súkromnom podniku. Teoretická časť vykresľuje informačný audit a charakterizuje metódy jeho prevedenia. Praktická časť predstavuje samotnú aplikáciu auditu na vybranú organizáciu a to podľa metódy Susan Henczel. Výsledkom práce sú predložené problémové oblasti a navrhované riešenia.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Matula, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Práce na příbuzné téma