Bc. Kateřina Vašíčková

Diplomová práce

Životní situace žen s tělesným postižením v průběhu jejich těhotenství a mateřství

Life situation of women with disabilities during their pregnancy and motherhood
Anotace:
Cílem diplomové práce „Životní situace žen s tělesným postižením v průběhu jejich těhotenství a mateřství“ je zodpovězení hlavní výzkumné otázky: „Jaké faktory napomáhají a jaké brání ženám s tělesným postižením ve zvládání mateřství?“ Základem teoretické části je vymezení konceptu životní situace a sociální fungování, pojmu zdravotní a tělesné postižení, charakteristika těhotenství, porodu a mateřství …více
Abstract:
The aim of the thesis "Life situation of women with disabilities during their pregnancy and motherhood," is to answer the main research question: "Which factors help with and which ones prevent women with disabilities from coping with motherhood?" The basis of the theoretical part is to define the concept of life situation and social functioning, concept of health and disability, characteristic of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií