Bc. Kateřina Vašíčková

Master's thesis

Životní situace žen s tělesným postižením v průběhu jejich těhotenství a mateřství

Life situation of women with disabilities during their pregnancy and motherhood
Abstract:
Cílem diplomové práce „Životní situace žen s tělesným postižením v průběhu jejich těhotenství a mateřství“ je zodpovězení hlavní výzkumné otázky: „Jaké faktory napomáhají a jaké brání ženám s tělesným postižením ve zvládání mateřství?“ Základem teoretické části je vymezení konceptu životní situace a sociální fungování, pojmu zdravotní a tělesné postižení, charakteristika těhotenství, porodu a mateřství …more
Abstract:
The aim of the thesis "Life situation of women with disabilities during their pregnancy and motherhood," is to answer the main research question: "Which factors help with and which ones prevent women with disabilities from coping with motherhood?" The basis of the theoretical part is to define the concept of life situation and social functioning, concept of health and disability, characteristic of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií