Bc. Pavla Kolářová

Bakalářská práce

Participace českých nestátních neziskových organizací na předsednictví České republiky Evropské radě v roce 2009

The participation of Czech non-state non-profit organizations in the Czech Presidency of the EU Council in 2009
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje zapojení českého nestátního neziskového sektoru v podobě nestátních organizací a think-tanků v průběhu přípravné fáze a následně v samotném výkonu předsednictví České republiky Evropské radě v roce 2009. Teoretická část práce vytyčuje konceptuální rámec policy analysis, jež byl použit pro následný výzkum a analýzu činnosti vybraných organizací. Stěžejní výzkumná část odpovídá …více
Abstract:
The bachelor thesis examines the involvement of Czech non-governmental organizations and think-tanks during preparations for the Czech Presidency of the EU Council in 2009 and during the Presidency itself. The theoretical part presents the conceptual frame of the policy analysis which was used for the research and the analysis of activities of particular organizations. The crucial part of the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Netuková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií