Bc. Pavla Kolářová

Bachelor's thesis

Participace českých nestátních neziskových organizací na předsednictví České republiky Evropské radě v roce 2009

The participation of Czech non-state non-profit organizations in the Czech Presidency of the EU Council in 2009
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje zapojení českého nestátního neziskového sektoru v podobě nestátních organizací a think-tanků v průběhu přípravné fáze a následně v samotném výkonu předsednictví České republiky Evropské radě v roce 2009. Teoretická část práce vytyčuje konceptuální rámec policy analysis, jež byl použit pro následný výzkum a analýzu činnosti vybraných organizací. Stěžejní výzkumná část odpovídá …more
Abstract:
The bachelor thesis examines the involvement of Czech non-governmental organizations and think-tanks during preparations for the Czech Presidency of the EU Council in 2009 and during the Presidency itself. The theoretical part presents the conceptual frame of the policy analysis which was used for the research and the analysis of activities of particular organizations. The crucial part of the research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petra Netuková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií