Michal HRONOVSKÝ

Bakalářská práce

Obrana práv žen v době Osvícenství

Defending Women´s Rights in the Age of Enlightenment
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá vývojem ženského emancipačního hnutí v období před a v průběhu Velké francouzské revoluce. Představuji několik osobností, které ovlivnily postavení žen ve společnosti, ať už pozitivním nebo negativním způsobem. Cílem práce je zjistit, jestli dvě hlavní představitelky tohoto hnutí - Olympe de Gouges a Mary Wolstonecraft - sehrály zásadní roli pro formování feministického …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on a development of the women´s emancipation in movement before and during the French Revolution. I present a few names which influenced the position of women in society both in a positive and negative way. The aim of this thesis is to find out whether the two main representatives of this movement - Olympe de Gouges and Marry Wollstonecraft - had played a crucial role in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2015
Zveřejnit od: 10. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRONOVSKÝ, Michal. Obrana práv žen v době Osvícenství. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta