Alena NOVOTNÁ

Bakalářská práce

Analýza marketingového mixu pivovaru Pilsner Urquell

Analysis of marketing mix of brewery Pilsner Urquell
Anotace:
Má bakalářská práce nese název "Analýza marketingového mixu pivovaru Pilsner Urquell". Cílem práce je zanalyzovat jednotlivé marketingové nástroje a porovnat je mezi sebou u jednotlivých značek piv z portfolia pivovaru, jimiž jsou Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast a Velkopopovický Kozel. V úvodní části jsou charakterizovány obecné pojmy z marketingu a marketingového mixu. V analytické části je popsán …více
Abstract:
I have titled my bachelor work "Analysis of marketing mix of brewery Pilsner Urquell". The objective of this work is to analyse various marketing instruments and to compare them with each other in different brands of beer from the brewery´s portfolio, which are Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast and Velkopopovický Kozel. Basic terms from the marketing and marketing mix are characterised in the introductory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Alena. Analýza marketingového mixu pivovaru Pilsner Urquell. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management