Mgr. Kateřina Přibylová

Diplomová práce

Z historie regionu Rychnov nad Kněžnou (s uplatněním na projektovou výuku)

From the regional history of Rychnov nad Kněžnou (with application to primary school project teaching)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá historií regionu Rychnov nad Kněžnou a jejím následným využitím ve výuce na 1. stupni ZŠ. První část se věnuje historii jednotlivých míst regionu a osobnostem, které v regionu žily a jejich dílo se neodmyslitelně zapsalo nejen do historie regionu, ale také do historie naší země. Další kapitola se zabývá zařazením učiva regionální historie do Rámcového vzdělávacího programu …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the regional history of Rychnov nad Kněžnou and its following use in teaching in primary school. The first part is dedicated to the history of the whole region, highlights the famous people, who lived in region and it acquaints us with their unforgettable work that stays written in the history of our country. Further part describes inclusion of regional history into the Framework …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. František Čapka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta