Mgr. Jiří Nováček, Ph.D.

Disertační práce

Development of NMR methodology for studies of intrinsically disordered proteins

Development of NMR methodology for studies of intrinsically disordered proteins
Anotace:
Prezentovaná disertační práce popisuje metody vyvinuté ke studiu vnitřně neuspořádaných proteinů pomocí spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR). Celková charakterizace biomolekul pomocí NMR se skládá z několika vzájemně navazujících kroků. Již první krok, jehož cílem je provést přířazení signálů ve spektrech jednotlivým atomům studované molekuly, může vyžadovat nadměrné množství NMR spektrometrového …více
Anotace:
N exprimentů bylo dosaženo přiřazení rezonancí pateře i postranních řetězců vnitřně neuspořádaného mikrotubuly vázajícího proteinu 2c (MAP2c), což je v současné doběnejvětší vnitřně neuspořádaný protein kompletně charakterizovaný pomocí NMR spektroskopie.
Abstract:
This thesis introduces the methodology developed for the studies of the intrinsically disordered proteins (IDPs) by means of nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR). Although the complete characterization of biomolecules by NMR consists of several different steps, already the first part, the assignment of the signals in spectra to the individual nuclei in the sequence, can require great amount …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
  • Oponent: prof. Robert Konrat, doc. Ing. Richard Hrabal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta