Ivan Procházka

Bakalářská práce

Srovnání ORM frameworků pro PHP

Comparison of ORM frameworks for PHP
Anotace:
Práce se zabývá srovnáním frameworků pro objektově relační mapování v programovacím jazyce PHP. V teoretické rovině popisuje možnosti mapování a uvádí návrhové vzory, které lze pro mapování použít. Seznamuje čtenáře se základními principy objektově orientovaného programování a s relačními databázemi. Pro porovnání nástrojů je navrhnuta modelová úloha knihovny. Tato úloha je implementována ve vybraných …více
Abstract:
This study deals with a comparison of object relational mapping frameworks for PHP program language. On theoretical review, it describes the possibilities of mapping and available design patterns for mapping are presented. Basic principles of object oriented programming and relational databases are surveyed. For a comparison of tools, a model case of a library is suggested and implemented in chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2009
  • Vedoucí: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: Michal Schrotter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14695

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika